Våra insatser

loading...

Hört från kund

Affärsidé

Våra kunders höga krav på flexibilitet, anpassning, miljövänlighet, servicenivå och målsättningar är viktiga.

Att bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn – från idé till färdig byggnad.

Allt från byggservice till ny-, om- och tillbyggnad.

Vi är entreprenadföretaget som vill och vågar vara nytänkande. Vi tror att samverkan med våra kunder är vägen till framgång, därför ska vi alltid sätta personlig omtanke och hög servicenivå i centrum

Vision

Målsättning är att utifrån en helhetssyn på problemen och genom tillgång till alla våra olika yrkeskunskaper kunna erbjuda ett så bra tjänst som möjligt till den person som söker vår hjälp.

Våra tjänsteutbud och insatser består av ett antal olika tjänstemoduler som anpassas efter det individuella behovet.

Värdegrund

Vi lyssnar på våra kunder och varandra och bygger långsiktiga relationer.

Hos oss ansvaret gå före vinstmaximering och kunden kommer först. Vi är  lagspelare och behandlar varandra med öppenhet, respekt och förtroende. 

Vi möter framtidens konkurrens och kundbehov med nytänkande och professionalism med internationellt tankesätt